Chuyển đổi hệ thống mail sever Mdaemon sáng Google Workspacde cho REE Crop | CMC Telecom

Chuyển đổi hệ thống mail sever Mdaemon sáng Google Workspacde cho REE Crop

Sản xuất

Th8 18, 2021
-
61 views

Thách thức

REE Corp là một tập đoàn Điện lạnh với nhiều công ty thành viên, cần một hệ thống quản lý tập trung để điều hành tất cả các công ty con này. Ngoài ra, việc có nhiều tên miền phân tán trên hệ thống email-premise đã gây khó khăn trong việc quản lý người dùng cũng như email. Người dùng buộc phải sử dụng nhiều công cụ của bên thứ ba trong quá trình làm việc với hệ thống hiện tại.

Giải pháp

Để đáp ứng nhu cầu công việc, REE Corp đã quyết định chọn CMC Telecom là nhà cung cấp dịch vụ Google Workspace với tổng cộng 1,000 giấy phép bao gồm Google Workspace Enterprise Standard và Google Workspace Enterprise Plus

  • Di chuyển 1,000 tài khoản email người dùng từ Mdaemon sang Google Workspace khoảng 2TB tổng dung lượng email
  • Di chuyển 100TB dữ liệu lưu trữ từ các ổ cứng vật lý lên Google Workspace  và lưu trữ qua Drive và Share Drive

Lợi ích

Quản lý tập trung các công tu con trở nên nhanh chóng, dễ dàng

Quá trình di chuyển nhanh chóng, chuyển 1,000  người dùng từ Mdaemon sang Google Workspace trong 2 tháng

Thực hiện training đào tạo cho hơn 200 nhân viên với 9 buổi học về hướng dẫn, tối ưu hóa sử dụng dịch vụ

Tăng hiệu quả làm việc bằng việc liên kết các công vụ trong hệ sinh thái Google Workspace để tối ưu hóa hiệu suất làm việc

Lợi ích

- Quản lý tập trung các công tu con trở nên nhanh chóng, dễ dàng 

- Quá trình di chuyển nhanh chóng, chuyển 1,000  người dùng từ Mdaemon sang Google Workspace trong 2 tháng

- Thực hiện training đào tạo cho hơn 200 nhân viên với 9 buổi học về hướng dẫn, tối ưu hóa sử dụng dịch vụ

- Tăng hiệu quả làm việc bằng việc liên kết các công vụ trong hệ sinh thái Google Workspace để tối ưu hóa hiệu suất làm việc

Sản phẩm sử dụng

Câu chuyện liên quan

CMC Telecom cam kết hỗ trợ doanh nghiệp của bạn kịp thời

Hãy gửi phản hồi và câu hỏi của bạn cho chúng tôi để được giải đáp